Skip to main content

Prison population. By types of imprisonment

Prison population. By types of imprisonment Catalonia. 2018
Value Variation (%)
Convicts (number) 6,957 -2.6
Convicts (%) 83.1 z
Preventive (number) 1,410 15.3
Preventive (%) 16.9 z
Total 8,367 0.0
Source: Ministry of Justice.
Note: El nombre de penats comprèn altres situacions processals (ex: internat judicials).
(z) Category not applicable.
Prison population. By types of imprisonment Spain. 2018
Value Variation (%)
Convicts (number) 49,678 -1.5
Convicts (%) 84.4 z
Preventive (number) 9,205 10.1
Preventive (%) 15.6 z
Total 58,883 0.1
Source: Spanish Ministry of Home Affairs.
Note: El nombre de penats comprèn altres situacions processals (ex: internat judicials).
(z) Category not applicable.

Date published: March 19, 2019.

Methodological note

La classificació de la població reclusa a 31 de desembre fa referència a la seva situació processal pel que fa als presos preventius i a la situació penal per als penats.