Skip to main content

Jobs. 2019 Benchmark revision. Total and Salaried workers

Jobs. 2019 Benchmark revision. Total and Salaried workers Catalonia. 2019
Thousands Variation (%)
Total 3,808.7 2.2
Agriculture .. ..
Industry .. ..
Manufacturing industry .. ..
Construction .. ..
Services .. ..
Trade, transport and accomodation .. ..
Real state, professional and other activities .. ..
Public administration, education, health and social services .. ..
Salaried workers 3,311.8 2.5
Agriculture .. ..
Industry .. ..
Manufacturing industry .. ..
Construction .. ..
Services .. ..
Trade, transport and accomodation .. ..
Real state, professional and other activities .. ..
Public administration, education, health and social services .. ..
Source: Idescat. Annual Economic Accounts for Catalonia.
(..) Confidential data, low reliability or not available.
Jobs. 2019 Benchmark revision. Total and Salaried workers Spain. 2019
Thousands Variation (%)
Total 21,047.7 2.2
Agriculture 796.6 -1.9
Industry 2,287.9 2.2
Manufacturing industry 2,030.0 2.2
Construction 1,299.8 5.8
Services 16,663.4 2.1
Trade, transport and accomodation 6,098.8 2.1
Real state, professional and other activities (1) 5,923.8 1.6
Public administration, education, health and social services 4,640.8 2.7
Salaried workers 18,132.5 2.4
Agriculture 496.8 -2.1
Industry 2,176.3 2.3
Manufacturing industry 1,923.5 2.4
Construction 1,098.6 6.6
Services 14,360.8 2.2
Trade, transport and accomodation 4,834.6 2.6
Real state, professional and other activities (1) 5,079.4 1.5
Public administration, education, health and social services 4,446.8 2.6
Source: INE. Annual Spanish National Accounts.
Note: Les dades d'Espanya es van revisar el dia 17 de setembre del 2020.
(1) Data calculated by Idescat from information published by the INE, to facilitate comparability of the tables.

Last update: March 27, 2020. Revised series on September 17, 2020. Next update: March 19, 2021 Calendari

Statistics PIBA

Methodological note

La comptabilitat nacional mesura l'aportació del treball a la producció a través del conjunt de llocs de treball d'una economia.

Un lloc de treball es defineix com un contracte explícit o implícit entre una persona i una unitat institucional resident per realitzar un treball, a canvi d'una remuneració durant un període definit o indefinit de temps.

La variable llocs de treball es diferencia de la dels ocupats (variable que quantifiquen les enquestes de població activa). Mentre que aquesta darrera mesura exclusivament persones, la primera inclou tots els llocs de treball que ocupa una mateixa persona (dos, tres, ...). Per tant, només si no hi hagués pluriocupació el nombre de llocs de treball i d'ocupats seria idèntic.

The variable Total includes jobs held by both wage-earners and self-employed.

The annual estimates of jobs based on 2019 Benchmark revision are final for the 2000–2016 period and the estimates of later years are provisional, therefore they are susceptible to be revised. The estimates of 2018 and 2019 are advances taken from short-term indicators.

Aquestes estimacions de la Revisió Estadística 2019, que substitueixen les de la Base 2010, s’han elaborat a partir de l’actualització de les fonts estadístiques i dels mètodes d’estimació, dins d’un projecte de revisió impulsada per Eurostat i el Banc Central Europeu.

You can get more information about these statistics in the methodology.