Skip to main content
Trieu una taula

Principals resultats
Taula Per agrupacions
Taula Per branques

Destinació geogràfica de les vendes
Taula Per agrupacions
Taula Per branques

Persones ocupades i hores treballades
Taula Per agrupacions
Taula Per branques

Macromagnituds
Taula Per agrupacions
Taula Per branques

Principals indicadors
Taula Per agrupacions
Taula Per branques