Skip to main content

Extracció domèstica. Minerals no metàl·lics

Extracció domèstica (ED). Minerals no metàl·lics Catalunya
2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Total 29.328.887 26.803.159 26.742.491 25.315.515 24.542.993 31.557.975 39.906.785 46.168.772 57.487.175 67.540.002 84.350.156 85.384.714 83.142.253 84.973.323 81.191.691 69.494.882 64.198.528 61.176.210
Pedres de construcció o ornamentals (1) 5.571.410 4.898.689 4.846.641 4.762.614 4.838.403 6.180.915 7.700.744 10.565.698 12.937.022 15.130.402 17.587.189 18.440.649 17.041.415 14.188.873 13.330.113 12.033.081 11.163.963 9.102.395
Creta i dolomita 752.280 770.060 806.249 756.932 740.469 722.452 738.763 929.782 898.805 1.261.853 1.308.635 1.194.435 977.276 1.066.537 1.016.993 879.635 892.467 903.289
Pissarra 97.934 62.015 62.619 218.959 74.633 90.440 114.361 61.348 116.257 137.485 165.663 171.719 97.567 652.537 655.994 230.976 113.334 151.172
Minerals per a productes químics i fertilitzants 4.146.200 4.297.100 4.451.600 4.433.330 4.230.080 4.659.947 4.225.223 2.683.883 3.218.516 3.346.504 3.600.269 3.392.913 3.800.291 4.277.579 3.825.086 2.946.980 3.665.207 4.760.689
Sal 136.949 129.117 132.355 125.068 132.587 167.392 149.985 202.026 189.539 161.506 159.709 185.406 203.600 149.000 165.000 104.000 155.000 175.000
Calcària i guix 13.314.971 11.273.451 11.232.323 10.055.525 10.053.414 13.610.701 19.050.178 21.722.051 27.319.001 33.122.750 42.265.824 44.930.335 44.538.804 46.912.023 44.543.693 38.380.002 33.840.394 33.027.692
Argila i caolí 1.088.960 1.138.205 1.322.041 1.273.717 1.005.766 1.087.704 1.469.410 1.564.850 1.612.658 2.463.333 4.519.316 4.025.154 3.328.732 4.274.497 4.047.915 3.670.339 3.717.489 3.340.636
Sorra i grava 4.206.283 3.990.564 3.608.706 3.517.658 3.195.925 4.834.618 6.223.690 8.156.827 10.815.616 11.231.475 13.951.807 12.412.990 12.620.684 13.365.201 13.519.001 11.162.447 10.559.719 9.621.861
Altres minerals no metàl·lics no especificats 13.900 243.958 279.957 171.712 271.716 203.806 234.431 282.307 379.761 684.694 791.744 631.113 533.884 87.076 87.896 87.422 90.955 93.476
Unitats: Tones.
Font: Idescat. Compte de fluxos de materials.
Nota: Els totals poden diferir de la suma dels components a conseqüència dels arrodoniments.
(1) S’hi inclou marbre, granit, pedra gres, pòrfir, basalt i altres; s’hi exclou pissarra.