Skip to main content

Output domèstic processat. Per components

Output domèstic processat. Per components Catalunya
2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Total 48.638.613 47.333.740 47.274.904 46.071.379 45.063.096 48.686.166 51.244.459 53.972.761 55.646.582 63.554.311 70.207.081 70.743.021 70.214.995 65.655.722 74.938.434 71.904.373 71.669.254 63.607.169
Emissions a l'atmosfera 44.499.413 43.511.715 43.320.765 42.115.384 41.459.205 44.892.376 47.030.165 49.546.834 49.873.783 54.113.651 57.211.940 56.980.620 58.027.713 54.882.858 51.608.319 48.969.911 47.531.905 46.265.949
Diòxid de carboni (CO2) 43.601.808 42.588.924 42.292.107 41.074.143 40.451.124 43.745.356 45.877.806 48.386.544 48.665.621 52.891.350 55.937.169 55.656.556 56.654.238 53.531.861 50.267.204 47.598.360 46.131.071 44.821.259
A partir de la combustió de biomassa .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Sense la combustió de biomassa .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Metà (CH4) 230.567 233.958 232.409 229.172 221.932 246.724 237.921 226.617 243.903 228.432 231.662 232.128 251.728 259.451 262.458 275.463 272.579 272.220
Òxid de dinitrogen (N2O) 5.821 5.796 5.116 5.047 4.830 4.892 4.953 5.073 4.980 4.914 5.287 5.171 5.150 5.274 5.442 5.253 5.373 5.785
Òxids nitrosos (NOx) 202.388 213.848 237.781 248.314 234.555 264.433 273.167 280.344 290.297 306.550 316.622 326.166 324.457 307.608 287.923 279.609 280.654 274.624
Hidrofluorocarburs 686 749 666 1.029 1.078 1.135 1.130 1.084 972 959 851 822 833 793 688 348 486 665
Perfluorocarburs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hexafluorur de sofre 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1
Monòxid de carboni (CO) 135.379 138.683 151.687 148.467 146.217 175.148 158.485 166.010 172.885 178.613 194.890 209.700 228.129 228.081 254.330 262.398 296.423 332.192
Compostos orgànics volàtils no metaners (NMVOC) 120.093 118.196 116.651 113.630 110.872 116.685 119.386 125.222 125.328 135.332 148.414 149.139 158.638 161.150 163.934 170.537 180.160 183.410
Diòxid de sofre (SO2) 47.087 53.334 129.416 142.102 138.783 178.151 191.783 190.315 198.375 191.564 187.573 209.982 209.159 194.491 176.061 190.683 173.849 184.534
Amoníac (NH3) 70.179 70.623 65.852 63.143 61.043 62.954 63.661 61.980 63.079 64.187 70.691 67.926 73.748 76.981 77.633 77.386 81.315 80.786
Metalls pesants 116 118 149 154 152 166 177 176 182 196 198 209 215 202 199 191 213 245
Contaminants orgànics persistents (COP) 1.174 1.170 1.191 1.193 1.183 1.137 1.225 1.264 1.274 1.342 1.602 1.697 2.053 2.130 2.356 2.868 3.240 3.752
Partícules (PM10, pols, etc.) 84.113 86.312 87.736 88.986 87.435 95.594 100.468 102.202 106.884 110.211 116.977 121.121 119.363 114.834 110.089 106.813 106.541 106.475
Altres emissions a l'atmosfera .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Abocament de residus sòlids 3.802.281 3.599.383 3.726.415 3.726.083 3.376.801 3.588.173 4.008.439 4.195.615 5.571.452 9.344.224 12.726.038 13.650.104 11.940.285 10.710.739 9.838.120 9.811.045 11.048.187 3.619.000
Municipals. Al medi ambient .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Municipals. Als abocadors controlats 1.550.798 1.368.060 1.500.000 1.580.000 1.515.000 1.540.000 1.733.237 2.027.866 2.124.911 2.321.025 2.748.228 3.418.549 3.331.424 2.935.541 3.036.822 3.336.811 3.153.969 2.277.000
Industrials. Al medi ambient .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Industrials. Als abocadors controlats 551.483 531.323 526.415 546.083 561.801 601.423 621.852 671.374 823.000 950.000 1.120.000 1.150.000 1.365.000 1.841.000 1.382.785 1.450.300 1.489.928 1.342.000
Eliminació de residus de la construcció i demolició als abocadors controlats 1.700.000 1.700.000 1.700.000 1.600.000 1.300.000 1.446.750 1.653.350 1.496.375 2.623.541 6.073.199 8.857.810 9.081.555 7.243.861 5.934.198 5.418.513 5.023.934 6.404.290 ..
Emissions a l'aigua 221.619 220.927 182.277 155.331 0 197.805 198.824 189.558 211.506 201.386 221.215 221.870 204.372 183.694 0 0 0 0
Nitrogen (N) 18.528 9.726 9.767 10.120 .. 10.746 20.536 19.529 20.118 19.949 19.634 19.445 8.620 8.028 .. .. .. ..
Fòsfor (P) 4.531 2.066 2.233 1.827 .. 2.082 3.739 3.362 3.573 4.301 3.954 4.385 1.321 1.463 .. .. .. ..
Metalls pesants .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Altres substàncies i materials (orgànics) 198.560 209.135 170.277 143.384 .. 184.977 174.549 166.667 187.815 177.136 197.627 198.040 194.431 174.203 .. .. .. ..
Abocament de materials al mar .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Ús dissipatiu dels productes 115.300 222.642 227.724 229.912 227.090 205.617 205.855 230.312 201.347 96.436 269.103 112.297 246.997 62.125 13.491.995 13.123.417 13.089.162 13.722.220
Adob orgànic (fems) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 13.484.080 13.114.650 13.079.712 13.713.542
Adob mineral 115.300 101.300 108.500 113.600 108.900 86.200 82.100 93.000 62.500 89.000 123.500 105.500 96.400 .. .. .. .. ..
Fang de depuració 120.264 121.342 119.224 116.312 118.190 119.417 123.755 127.855 130.897 0 139.297 .. 143.455 53.000 .. .. .. ..
Compost .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Pesticides .. .. .. .. .. .. .. 9.457 7.950 7.436 6.306 6.797 7.142 9.125 7.915 8.767 9.450 8.678
Llavors .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Sal i altres materials anticongelants escampats per carreteres (incloent-hi graveta) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Dissolvents, gasos hilarants i altres .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Pèrdues dissipatives .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Unitats: Tones.
Font: Idescat. Compte de fluxos de materials.
Nota: Els totals poden diferir de la suma dels components a conseqüència dels arrodoniments
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.