Skip to main content

Taxa de risc de pobresa abans i després de transferències socials per sexe i edat

Taxa de risc de pobresa abans i després de transferències socials per sexe i edat Catalunya. 2021
Homes Dones Total
de 16 a 64 anys menys de 18 anys de 18 a 64 anys 65 anys o més total de 16 a 64 anys menys de 18 anys de 18 a 64 anys 65 anys o més total menys de 16 anys de 16 a 64 anys menys de 18 anys de 18 a 64 anys 65 anys o més total
Abans de totes les transferències 34,7 47,2 34,4 80,7 44,6 37,1 35,4 37,1 83,1 46,3 41,7 35,9 41,4 35,8 82,1 45,5
Després de pensions, abans d'altres transferències 28,9 46,3 28,6 14,4 29,6 30,7 33,8 30,6 23,2 29,6 40,8 29,8 40,1 29,6 19,4 29,6
Després de totes les transferències 18,1 32,8 17,9 11,5 19,7 19,3 24,1 19,1 19,8 20,1 29,3 18,7 28,6 18,5 16,1 19,9
Unitats: Taxa.
Font: Idescat.

Cells: All

Select a category to see the time series.