Methodology  T

Algorisme: (població activa per sexe i edat / població de 16 anys i més per sexe i edat) × 100

Fonts:

  • Padrons municipals d'habitants
  • Censos de població
  • Estadística de població. 1996