Skip to main content

Població segons sexe i estat civil

Població segons sexe i estat civil Catalunya. 1970
Homes Dones Total
Solters/eres 1.210.676 1.131.723 2.342.399
Casats/ades 1.205.811 1.205.663 2.411.474
Vidus/vídues 62.501 270.573 333.074
Divorciats/ades i separats/ades 7.325 13.231 20.556
Total 2.486.313 2.621.190 5.107.503
Font: Idescat, a partir dels Censos de població.

Cells: All

Select a category to see the time series or territorial distribution.

Geographical area: Catalonia

Options