Skip to main content
Població per estudis realitzats. Per edat Catalunya. 1970
Menys de 15 anys De 15 a 24 anys De 25 a 49 anys De 50 anys i més Total
Estudis realitzats incompleta completa total incompleta completa total incompleta completa total incompleta completa total incompleta completa total
Primària 24.024 38 24.062 60.087 425.211 485.298 190.717 1.274.077 1.464.794 170.858 820.126 990.984 445.686 2.519.452 2.965.138
Segon grau, primer cicle
Batxillerat elemental 1.256 322 1.578 26.605 31.693 58.298 21.814 34.880 56.694 3.136 9.925 13.061 52.811 76.820 129.631
Altres estudis 47 174 221 1.298 11.348 12.646 1.221 19.544 20.765 260 9.318 9.578 2.826 40.384 43.210
Segon grau, segon cicle
Batxillerat superior 41 0 41 4.035 8.613 12.648 6.637 21.859 28.496 1.237 8.477 9.714 11.950 38.949 50.899
Altres estudis 116 0 116 1.517 10.246 11.763 2.964 31.491 34.455 373 10.307 10.680 4.970 52.044 57.014
Tercer grau
No universitari 8 0 8 1.206 8.681 9.887 3.039 40.108 43.147 843 16.396 17.239 5.096 65.185 70.281
Universitari superior o equivalent 0 0 0 605 1.977 2.582 2.440 28.302 30.742 642 14.535 15.177 3.687 44.814 48.501
Estudis no classificats en graus 0 0 0 34 60 94 61 322 383 48 170 218 143 552 695
No ha rebut cap tipus d'ensenyament 391.806 0 391.806 10.653 0 10.653 87.219 0 87.219 193.025 0 193.025 682.703 0 682.703
Total 417.298 534 417.832 106.040 497.829 603.869 316.112 1.450.583 1.766.695 370.422 889.254 1.259.676 1.209.872 2.838.200 4.048.072
Font: Idescat, a partir dels Censos de població.
Nota: Les xifres totals poden no coincidir amb la suma de la seva desagregació. Aquestes diferències es troben a les dades originals

Cells: All

Select a category to see the territorial distribution.

Geographical area: Catalonia

Options