Companies and employment M

Empreses i ocupació de les empreses turístiques. Catalunya. 2015 Per activitats característiques del turisme. Oferta
Nombre d'empreses Persones ocupades Persones assalariades
Transport del turisme 12.272 49.610 37.135
Transport terrestre de passatgers 11.859 38.063 25.873
Transport aeri de passatgers, marítim i activitats afins al transport aeri 413 11.547 11.261
Hostaleria 43.526 234.179 193.578
Hotels i allotjaments similars 2.213 40.142 39.405
Allotjaments turístics i altres de curta durada 1.587 4.845 3.539
Càmpings i altres tipus d'allotjaments 373 4.145 3.969
Restaurants i establiments de menjars 12.623 87.446 76.152
Provisió de menjars preparats 2.497 27.278 24.969
Establiments de begudes 24.233 70.325 45.544
Altres serveis del turisme 43.058 116.917 86.106
Activitats immobiliàries 26.317 40.807 23.975
Activitats de lloguer 1.013 3.144 2.508
Agències viatges i operadors turístics 2.120 10.062 8.823
Organització de convencions i fires de mostres 1.274 4.620 3.803
Activitats de creació, artístiques i d'espectacles 7.266 18.041 11.314
Activitats de museus i altres activitats culturals 283 3.730 3.692
Activitats relacionades amb els jocs d'atzar i les apostes 1.180 6.663 5.768
Activitats esportives, recreatives i d'entreteniment 3.604 29.851 26.222
Total activitats característiques del turisme 98.857 400.706 316.819
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç i de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis, de l'INE.
Nota: No s'inclou l'activitat de no mercat; vegeu la delimitació del sector turístic a la nota metodològica.

Index

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Share this address: https://idescat.cat/pub/turemp/2/en

You are here: