Internal expenditure on R&D and innovation M

Despesa interna en R+D i innovació de les empreses turístiques. Catalunya. 2015 Per activitats característiques del turisme. Oferta
Despesa interna en R+D Despesa en innovació tecnològica % empreses amb activitats d’innovació tecnològica % empreses amb innovacions (1) % empreses amb innovacions tecnològiques (1) % empreses amb innovacions no tecnològiques (1)
Transport del turisme 2.999 10.687 9,2 30,9 11,0 24,1
Hostaleria 1.293 2.676 2,7 18,5 4,1 17,1
Altres serveis del turisme 575 1.730 3,0 43,5 8,5 39,3
Total (2) 4.866 15.092 3,1 22,0 5,0 20,0
Total d'empreses de l'economia 1.772.857 3.324.467 13,6 34,5 16,0 28,8
Unitats: milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística sobre activitats en R+D i de l'Enquesta sobre innovació a les empreses, de l'INE.
(1) El període de referència inclou l'any corresponent i els dos anys anteriors.
(2) Total d'activitats característiques del turisme.
Nota: no s'inclou l'activitat de no mercat; vegeu la delimitació del sector turístic a la nota metodològica.

Index

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Share this address: https://idescat.cat/pub/turemp/3/en

You are here: