Skip to main content

Enquesta de població activa

Població de 16 anys i més
Grups d'edat / Nivell de formació assolit (CNED-2014)
Catalunya. 2019
  Analf. i
primària
  Secundària
1a. etapa
  Secundària
2a. etapa
  Superior  
   Total
De 16 a 24 anys 22,5 292,6 279,3 97,2 691,6
De 25 a 34 anys 49,1 204,9 167,0 449,0 869,9
De 35 a 44 anys 94,0 282,7 248,8 568,0 1.193,5
De 45 a 54 anys 79,6 334,7 279,7 490,5 1.184,4
De 55 anys i més 974,7 607,2 298,4 462,5 2.342,8
Total 1.219,8 1.722,1 1.273,1 2.067,2 6.282,2
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.