Skip to main content

Enquesta de població activa

Població activa que no està cursant estudis
Grups d'edat / Nivell de formació assolit (CNED-2014)
Catalunya. 4t trimestre del 2018
  Analf. i prim.   Secund. i sup.  
   Total
De 16 a 24 anys 7,4 174,8 182,2
De 25 a 34 anys 26,3 629,0 655,3
De 35 a 44 anys 70,3 911,4 981,7
De 45 a 54 anys 65,5 883,2 948,8
De 55 anys i més 73,5 534,3 607,8
Total 243,0 3.132,8 3.375,8
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.