Skip to main content

Enquesta de població activa

Població activa de 16 a 64 anys
Cursa o no estudis / Sexe
Catalunya. 2019
    Homes     Dones     Total
Cursa estudis 191,9 246,2 438,1
No cursa estudis 1.809,6 1.580,1 3.389,7
Total 2.001,6 1.826,3 3.827,8
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.