Skip to main content

Enquesta de població activa

Població activa que no està cursant estudis
Situació professional / Nivell de formació assolit (CNED-2014)
Catalunya. 4t trimestre del 2018
  An. i prim.   Secundària   Superior  
   Total
Assalariats 181,9 1.327,9 1.192,9 2.702,7
No assalariats 37,6 248,3 203,5 489,4
No classificables 23,5 125,3 34,9 183,7
Total 243,0 1.701,5 1.431,4 3.375,8
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.