Skip to main content

Enquesta de població activa

Població ocupada que no està cursant estudis
Grups d'edat / Nivell de formació assolit (CNED-2014)
Catalunya. 4t trimestre del 2018
  Analf. i prim.   Secund. i sup.  
   Total
De 16 a 24 anys 3,3 130,7 134,0
De 25 a 34 anys 21,3 557,8 579,1
De 35 a 44 anys 57,8 828,5 886,3
De 45 a 54 anys 53,3 814,3 867,7
De 55 anys i més 59,4 483,9 543,3
Total 195,1 2.815,2 3.010,4
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles