Skip to main content

Enquesta de població activa

Habitatges familiars
Persones que hi habiten / Ocupats que hi habiten
Catalunya. 4t trimestre del 2018
 Cap ocupat  Un ocupat  Dos ocupats   Tres ocup. i més     Total
Una persona 458,5 341,8 0,0 0,0 800,4
Dues persones 410,8 285,3 260,3 0,0 956,4
Tres persones 63,0 209,1 284,7 57,5 614,3
Quatre persones 24,6 101,5 288,3 86,5 500,8
Cinc persones i més 11,3 45,7 69,4 43,4 169,8
Total 968,2 983,4 902,7 187,4 3.041,7
Unitats: Milers d'habitatges.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.