Skip to main content

Enquesta de població activa

Habitatges familiars
Pers. que conviuen amb pers. principal / Act. d'aquesta
Catalunya. 2019
  Ocupada  Desocupada  Inactiva     Total
Cap o una persona 772,7 86,2 905,7 1.764,7
Dues persones 423,2 37,7 152,7 613,6
Tres persones i més 531,0 42,6 101,0 674,7
Total 1.726,9 166,6 1.159,5 3.053,0
Unitats: Milers d'habitatges.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.
Nota: Les dades de població desocupada i inactiva des del 1r trimestre del 2001 en endavant estan afectades per l'aplicació de la nova definició d'atur establerta en el Reglament (CE) Núm. 1897/2000 de la Comissió, de 7 de setembre del 2000. Per aquest motiu no són comparables amb les dels períodes anteriors.