Skip to main content

Enquesta de població activa

Població de 16 anys i més
Província / Sexe
Catalunya. 2018
    Homes     Dones     Total
Barcelona 2.195,5 2.379,4 4.574,9
Girona 305,0 310,4 615,3
Lleida 178,7 174,8 353,5
Tarragona 324,8 330,7 655,6
Total 3.004,0 3.195,2 6.199,2
Unitats: Milers de persones.
Font: Enquesta de població activa, INE.