Skip to main content
Població de 16 anys i més que no està cursant estudis
Per sector d'estudis del nivell màxim de formació assolit (CNED-2014) / Sexe
Catalunya. 2018
    Homes     Dones     Total
Formació general, formació bàsica d'adults i habilitats personals 1.502,8 1.561,9 3.064,7
Educació 19,9 119,1 139,0
Arts, humanitats i llengües 65,9 95,8 161,7
Ciències socials, periodisme i documentació 37,6 59,9 97,6
Negocis, administració i dret 209,2 325,2 534,4
Ciències naturals, químiques, físiques i matemàtiques 71,1 61,9 133,0
Tecnologia de la informació i les comunicacions (TIC) 98,8 20,9 119,7
Mecànica, electrònica i altra formació tècnica; indústria i construcció 392,2 45,6 437,8
Agricultura, ramaderia, pesca, silvicultura i veterinària 17,2 8,8 26,0
Salut i serveis socials 60,0 232,6 292,6
Serveis 46,0 93,0 139,0
Sectors no classificats en altres apartats 42,3 76,7 119,0
Total 2.563,0 2.701,5 5.264,4
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de població activa de l'INE.
Nota: El nivell de formació assolit i el sector del nivell d'estudis es classifiquen segons la Classificació d'educació vigent en cada moment. Des de l'òptica del nivell de formació assolit la nova Classificació d'educació (CNED-2014) s'aplica des del 2014 en canvi, des de l'òptica del sector d'estudis s'aplica a partir del 2016.