Skip to main content

Enquesta de població activa

Taxa d'activitat
Grups d'edat / Sexe
Catalunya. 4t trimestre del 2019
    Homes     Dones     Total
De 16 a 19 anys 19,7 17,1 18,5
De 20 a 24 anys 64,7 62,9 63,8
De 25 a 54 anys 93,8 85,9 89,9
De 55 anys i més 32,8 24,1 28,1
Total 66,5 56,9 61,6
Unitats: Tant per cent.
Font: Enquesta de població activa, INE.
Nota: Els resultats d'aquesta taula des del 1r trimestre del 2001 en endavant estan afectats per l'aplicació de la nova definició d'atur establerta en el Reglament (CE) núm. 1897/2000 de la Comissió, de 7 de setembre del 2000. Per aquest motiu no són comparables amb els dels períodes anteriors.