Skip to main content

Enquesta de població activa

Taxa d'ocupació
Grups d'edat / Sexe
Catalunya. 4t trimestre del 2019
    Homes     Dones     Total
De 16 a 19 anys 12,6 12,2 12,4
De 20 a 24 anys 46,8 49,3 48,0
De 25 a 54 anys 86,0 77,2 81,6
De 55 anys i més 30,2 21,8 25,6
Total 59,9 50,7 55,1
Unitats: Tant per cent.
Font: Enquesta de població activa, INE.