Skip to main content
Població ocupada que no està cursant estudis
Per sector d'estudis del nivell màxim de formació assolit (CNED-2014) / Sexe
Catalunya. 2018
    Homes     Dones     Total
Formació general, formació bàsica d'adults i habilitats personals 778,2 536,4 1.314,5
Educació 12,2 83,1 95,3
Arts, humanitats i llengües 48,1 62,9 111,0
Ciències socials, periodisme i documentació 29,1 47,6 76,7
Negocis, administració i dret 156,7 254,5 411,2
Ciències naturals, químiques, físiques i matemàtiques 51,7 48,2 99,9
Tecnologia de la informació i les comunicacions (TIC) 91,7 20,2 111,9
Mecànica, electrònica i altra formació tècnica; indústria i construcció 298,8 35,1 333,8
Agricultura, ramaderia, pesca, silvicultura i veterinària 15,7 7,0 22,7
Salut i serveis socials 45,1 172,9 218,1
Serveis 41,4 65,7 107,1
Sectors no classificats en altres apartats 11,2 8,3 19,5
Total 1.579,9 1.342,0 2.921,8
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de població activa de l'INE.
Nota: El nivell de formació assolit i el sector del nivell d'estudis es classifiquen segons la Classificació d'educació vigent en cada moment. Des de l'òptica del nivell de formació assolit la nova Classificació d'educació (CNED-2014) s'aplica des del 2014 en canvi, des de l'òptica del sector d'estudis s'aplica a partir del 2016.