Skip to main content

Enquesta de població activa

Població ocupada
Província / Sexe
Catalunya. 4t trimestre del 2019
    Homes     Dones     Total
Barcelona 1.345,7 1.224,0 2.569,7
Girona 186,0 170,1 356,1
Lleida 112,6 94,0 206,5
Tarragona 187,8 158,0 345,7
Total 1.832,1 1.646,0 3.478,1
Unitats: Milers de persones.
Font: Enquesta de població activa, INE.