Skip to main content
Població ocupada
Segons nombre de treballadors de l'establiment / Sexe
Catalunya. 2018
    Homes    Dones    Total
D'1 a 5 treballadors415,3394,0809,3
De 6 a 10 treballadors130,4124,0254,4
D'11 a 19 treballadors141,8121,8263,5
De 20 a 49 treballadors198,8190,4389,2
De 50 a 249 treballadors297,8225,4523,2
250 i més treballadors213,5203,3416,8
No ho sap, però menys d'11 treballadors59,439,899,2
No ho sap, però més de 10 treballadors167,0159,9326,9
No ho sap161,0118,6279,6
Total1.784,91.577,33.362,2
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de població activa de l'INE.
Darrer període: 2018.
Codi a l'índex: 2.1.15
Trieu una opció T=Taula (2018)
Codi de l'índex (ex. 5.2.01)
Resultats bàsics trimestrals i anuals. Catalunya i Espanya
àmbit geogràfic Catalunya
àmbit geogràfic Espanya
Darrer període: 4t trimestre del 2019. Actualització: 28 de gener del 2020.
Resultats detallats trimestrals i anuals. Catalunya
tema Població
tema Activitat
tema Ocupació
tema Ocupació assalariada
tema Atur
tema Inactivitat
tema Població comptada a part (fins al 4t trimestre del 2001)
tema Llars
Darrer període: 4t trimestre del 2019. Actualització: 28 de gener del 2020.
Codi de l'índex (ex. 1.1.01)
Resultats específics anuals (submostra). Catalunya
tema Formació
tema Condicions de treball
 Ocupació
 Població ocupada T
 (+) Segons treball en el domicili particular T
 (+) Segons treball els dissabtes T
 (+) Segons treball els diumenges T
 (+) Segons treball a última hora de la tarda T
 (+) Segons treball a les nits T
 (+) Segons tipus d'horari T
 (+) Segons tipus de lloc de treball T
 Segons nombre de treballadors de l'establiment T
 Sexe T
 Grups d'edat T
 Ocupació assalariada
Darrer període: 2018. Actualització: 1 d'abril del 2019.