Skip to main content

Enquesta de població activa

Població ocupada
Segons nombre de treballadors de l'establiment / Grups d'edat
Catalunya. 2018
  16 a 34   35 a 44   45 i més     Total
D'1 a 5 treballadors 155,4 201,2 452,7 809,3
De 6 a 10 treballadors 79,9 72,4 102,0 254,4
D'11 a 19 treballadors 67,8 83,9 111,9 263,5
De 20 a 49 treballadors 107,4 118,9 162,9 389,2
De 50 a 249 treballadors 135,6 162,7 224,9 523,2
250 i més treballadors 106,6 128,9 181,3 416,8
No ho sap, però menys d'11 treballadors 35,2 29,2 34,7 99,2
No ho sap, però més de 10 treballadors 120,4 81,6 124,9 326,9
No ho sap 114,7 82,1 82,7 279,6
Total 923,1 961,0 1.478,1 3.362,2
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de població activa de l'INE.