Skip to main content

Enquesta de població activa

Població ocupada assalariada
Segons tipus de lloc de treball / Sexe
Catalunya. 2018
    Homes     Dones     Total
Empleat (amb caps i sense subordinats) 1.110,6 1.202,0 2.312,5
Encarregat, cap de taller o d'oficina o similar 113,2 60,0 173,2
Comandament intermedi 152,2 116,7 268,9
Director de petita, mitjana o gran empresa 42,2 22,6 64,8
Ocupat independent 11,7 2,9 14,6
No ho sap 3,3 6,9 10,2
Total 1.433,1 1.411,1 2.844,2
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de població activa de l'INE.