Skip to main content

Enquesta de població activa

Població ocupada assalariada
Segons tipus de lloc de treball / Grups d'edat
Catalunya. 2018
  16 a 34   35 a 44   45 i més     Total
Empleat (amb caps i sense subordinats) 748,5 639,5 924,6 2.312,5
Encarregat, cap de taller o d'oficina o similar 35,4 57,2 80,5 173,2
Comandament intermedi 37,9 108,1 123,0 268,9
Director de petita, mitjana o gran empresa 5,5 17,7 41,7 64,8
Ocupat independent 3,8 1,5 9,3 14,6
No ho sap 3,9 2,7 3,6 10,2
Total 834,9 826,6 1.182,7 2.844,2
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de població activa de l'INE.