Skip to main content

Enquesta de població activa

Mitjana d'edat de la població de 16 anys i més
Nivell de formació assolit (CNED-2014) / Sexe
Catalunya. 4t trimestre del 2019
    Homes     Dones     Total
Analfabets i educació primària 65,7 69,6 67,9
Educació secundària 43,4 45,5 44,4
Educació superior 45,9 43,4 44,6
Total 47,9 49,9 48,9
Unitats: Anys d'edat.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.