Skip to main content

Enquesta de població activa

Població activa
Lloc de naixement / Sexe
Catalunya. 4t trimestre del 2019
    Homes     Dones     Total
Catalunya 1.334,8 1.233,1 2.567,9
Resta d'Espanya 216,2 186,2 402,5
Estranger 484,1 429,5 913,6
Total 2.035,1 1.848,9 3.883,9
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.
Nota: Els resultats d'aquesta taula des del 1r trimestre del 2001 en endavant estan afectats per l'aplicació de la nova definició d'atur establerta en el Reglament (CE) núm. 1897/2000 de la Comissió, de 7 de setembre del 2000. Per aquest motiu no són comparables amb els dels períodes anteriors.