Skip to main content

Enquesta de població activa

Mitjana d'edat de la població ocupada assalariada
Tipus de contracte / Sexe
Catalunya. 4t trimestre del 2019
    Homes     Dones     Total
Indefinit 43,6 44,0 43,8
Temporal 34,9 35,8 35,4
Total 41,9 42,1 42,0
Unitats: Anys d'edat.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles