Skip to main content

Enquesta de població activa

Mitjana d'anys de formació de la població ocupada assalariada
Tipus de contracte / Sexe
Catalunya. 2018
    Homes     Dones     Total
Indefinit 12,6 13,3 13,0
Temporal 11,8 12,9 12,3
Total 12,4 13,2 12,8
Unitats: Anys de formació.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles