Skip to main content

Enquesta de població activa

Mitjana d'hores de la pobl. ocupada assal. que ha treballat
Tipus de contracte / Sexe
Catalunya. 2018
    Homes     Dones     Total
Indefinit 39,3 35,3 37,4
Temporal 35,1 30,0 32,5
Total 38,4 34,1 36,3
Unitats: Hores setmanals.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles