Skip to main content

Enquesta de població activa

Població desocupada
Grups d'edat / Sexe
Catalunya. 2018
    Homes     Dones     Total
De 16 a 24 anys 46,4 34,5 80,9
De 25 a 54 anys 138,9 151,1 290,0
De 55 anys i més 33,7 31,8 65,5
Total 219,0 217,4 436,4
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.
Nota: Els resultats d'aquesta taula des del 1r trimestre del 2001 en endavant estan afectats per l'aplicació de la nova definició d'atur establerta en el Reglament (CE) núm. 1897/2000 de la Comissió, de 7 de setembre del 2000. Per aquest motiu no són comparables amb els dels períodes anteriors.