Skip to main content

Enquesta de població activa

Població inactiva
Grups d'edat / Experiència laboral
Catalunya. 2018
  Han treballat   No han treb.     Total
De 16 a 24 anys 69,3 303,4 372,7
De 25 a 54 anys 257,6 90,7 348,2
De 55 a 64 anys 307,2 30,6 337,9
De 65 anys i més 1.179,5 162,3 1.341,8
Total 1.813,6 587,0 2.400,6
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.
Nota: Els resultats d'aquesta taula des del 1r trimestre del 2001 en endavant estan afectats per l'aplicació de la nova definició d'atur establerta en el Reglament (CE) núm. 1897/2000 de la Comissió, de 7 de setembre del 2000. Per aquest motiu no són comparables amb els dels períodes anteriors.