Skip to main content

Enquesta de població activa

Població comptada a part Tarragona. 2001
    Valor
Total 0,7
Unitats: Milers de persones.
Font: Enquesta de població activa, INE.