Skip to main content
Població ocupada que no està cursant estudis
Per sector d'estudis del nivell màxim de formació assolit (CNED-2014)
Catalunya. 2018
    Valor
Formació general, formació bàsica d'adults i habilitats personals 1.314,5
Educació 95,3
Arts, humanitats i llengües 111,0
Ciències socials, periodisme i documentació 76,7
Negocis, administració i dret 411,2
Ciències naturals, químiques, físiques i matemàtiques 99,9
Tecnologia de la informació i les comunicacions (TIC) 111,9
Mecànica, electrònica i altra formació tècnica; indústria i construcció 333,8
Agricultura, ramaderia, pesca, silvicultura i veterinària 22,7
Salut i serveis socials 218,1
Serveis 107,1
Sectors no classificats en altres apartats 19,5
Total 2.921,8
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de població activa de l'INE.
Nota: El nivell de formació assolit i el sector del nivell d'estudis es classifiquen segons la Classificació d'educació vigent en cada moment. Des de l'òptica del nivell de formació assolit la nova Classificació d'educació (CNED-2014) s'aplica des del 2014 en canvi, des de l'òptica del sector d'estudis s'aplica a partir del 2016.