Skip to main content
Població ocupada que cursa estudis no reglats relacionats amb el mercat de treball
Per participació de l'empresa en la seva formació
Catalunya. 2018
    Valor
Sí, l'empresa participa en la formació133,3
No, l'empresa no participa en la formació75,0
Total208,3
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de població activa de l'INE.
Darrer període: 2018.
Trieu una opció T=Taula
Codi de l'índex (ex. 5.2.01)
Resultats bàsics trimestrals i anuals. Catalunya i Espanya
àmbit geogràfic Catalunya
àmbit geogràfic Espanya
Darrer període: 3r trimestre del 2019. Actualització: 24 d'octubre del 2019.
Resultats detallats trimestrals i anuals. Catalunya
tema Població
tema Activitat
tema Ocupació
tema Ocupació assalariada
tema Atur
tema Inactivitat
tema Població comptada a part (fins al 4t trimestre del 2001)
tema Llars
Darrer període: 3r trimestre del 2019. Actualització: 24 d'octubre del 2019.
Codi de l'índex (ex. 1.1.01)
Resultats específics anuals (submostra). Catalunya
tema Formació
 Població
 Activitat
 Ocupació
 (+) Població ocupada T
 (+) Població ocupada que ha finalitzat l'ensenyament secundari superior T (fins al 2013)
 (+) Població ocupada que ha finalitzat l'ensenyament secundari superior T (a partir del 2014)
 (+) Població ocupada que no està cursant estudis T
 (+) Població ocupada que cursa estudis no reglats T
 Població ocupada que cursa estudis no reglats relacionats amb el mercat de treball T
 Per participació de l'empresa en la seva formació T
 Sexe T
tema Condicions de treball
Darrer període: 2018. Actualització: 1 d'abril del 2019.