Skip to main content

Enquesta de població activa

Població ocupada
Segons treball a les nits / Grups d'edat
Catalunya. 2018
  16 a 34   35 a 44   45 i més     Total
Ocasionalment 57,0 50,5 76,9 184,4
Més de la meitat dels dies que ha treballat 53,2 50,5 65,8 169,4
Cap dia 805,2 856,1 1.330,2 2.991,4
No ho sap 7,7 4,0 5,3 17,0
Total 923,1 961,0 1.478,1 3.362,2
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de població activa de l'INE.