Skip to main content

Enquesta de població activa

Població ocupada
Segons nombre de treballadors de l'establiment
Catalunya. 2018
    Valor
D'1 a 5 treballadors 809,3
De 6 a 10 treballadors 254,4
D'11 a 19 treballadors 263,5
De 20 a 49 treballadors 389,2
De 50 a 249 treballadors 523,2
250 i més treballadors 416,8
No ho sap, però menys d'11 treballadors 99,2
No ho sap, però més de 10 treballadors 326,9
No ho sap 279,6
Total 3.362,2
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de població activa de l'INE.