Skip to main content
Població ocupada
Segons nombre de treballadors de l'establiment
Catalunya. 2018
    Valor
D'1 a 5 treballadors809,3
De 6 a 10 treballadors254,4
D'11 a 19 treballadors263,5
De 20 a 49 treballadors389,2
De 50 a 249 treballadors523,2
250 i més treballadors416,8
No ho sap, però menys d'11 treballadors99,2
No ho sap, però més de 10 treballadors326,9
No ho sap279,6
Total3.362,2
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de població activa de l'INE.
Darrer període: 2018.
Trieu una opció T=Taula
Codi de l'índex (ex. 5.2.01)
Resultats bàsics trimestrals i anuals. Catalunya i Espanya
àmbit geogràfic Catalunya
àmbit geogràfic Espanya
Darrer període: 3r trimestre del 2019. Actualització: 24 d'octubre del 2019.
Resultats detallats trimestrals i anuals. Catalunya
tema Població
tema Activitat
tema Ocupació
tema Ocupació assalariada
tema Atur
tema Inactivitat
tema Població comptada a part (fins al 4t trimestre del 2001)
tema Llars
Darrer període: 3r trimestre del 2019. Actualització: 24 d'octubre del 2019.
Codi de l'índex (ex. 1.1.01)
Resultats específics anuals (submostra). Catalunya
tema Formació
tema Condicions de treball
 Ocupació
 Població ocupada T
 (+) Segons treball en el domicili particular T
 (+) Segons treball els dissabtes T
 (+) Segons treball els diumenges T
 (+) Segons treball a última hora de la tarda T
 (+) Segons treball a les nits T
 (+) Segons tipus d'horari T
 (+) Segons tipus de lloc de treball T
 Segons nombre de treballadors de l'establiment T
 Sexe T
 Grups d'edat T
 Ocupació assalariada
Darrer període: 2018. Actualització: 1 d'abril del 2019.