Skip to main content

Enquesta de població activa

Població total
Sexe / Grups d'edat
Catalunya. 4t trimestre del 2019
    Homes     Dones     Total
De 0 a 4 anys 176,5 166,6 343,1
De 5 a 9 anys 204,8 191,7 396,5
De 10 a 15 anys 263,4 245,2 508,6
De 16 a 19 anys 164,9 150,8 315,6
De 20 a 24 anys 198,8 186,8 385,5
De 25 a 29 anys 211,4 209,8 421,2
De 30 a 34 anys 222,4 229,3 451,6
De 35 a 39 anys 262,3 271,7 533,9
De 40 a 44 anys 324,8 322,8 647,6
De 45 a 49 anys 315,8 309,7 625,5
De 50 a 54 anys 283,3 282,8 566,0
De 55 a 59 anys 247,6 258,6 506,2
De 60 a 64 anys 213,6 232,5 446,1
De 65 a 69 anys 169,6 196,5 366,1
De 70 a 74 anys 159,0 188,0 347,0
De 75 anys i més 287,6 407,6 695,2
Total 3.705,7 3.850,2 7.555,9
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.