Skip to main content

Enquesta de població activa

Població total
Sexe / Lloc de naixement
Catalunya. 4t trimestre del 2019
    Homes     Dones     Total
Catalunya 2.516,4 2.509,8 5.026,2
Zona est 77,3 89,6 167,0
Zona nord 50,2 57,8 108,1
Zona centre 170,4 184,8 355,2
Zona sud 264,9 335,0 599,9
Estranger 626,4 673,1 1.299,5
Total 3.705,7 3.850,2 7.555,9
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.