Skip to main content

Enquesta de població activa

Població activa que no està cursant estudis
Grups d'edat / Nivell de formació assolit (CCED-2000)
Catalunya. 2013
  Analf. i prim.   Secund. i sup.  
   Total
De 16 a 24 anys 29,8 165,7 195,5
De 25 a 34 anys 75,7 709,8 785,5
De 35 a 44 anys 110,4 951,1 1.061,5
De 45 a 54 anys 123,9 750,0 873,9
De 55 anys i més 161,1 328,1 489,2
Total 500,8 2.904,8 3.405,6
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.
Nota: Els resultats d'aquesta taula des del 1r trimestre del 2001 en endavant estan afectats per l'aplicació de la nova definició d'atur establerta en el Reglament (CE) núm. 1897/2000 de la Comissió, de 7 de setembre del 2000. Per aquest motiu no són comparables amb els dels períodes anteriors.