Skip to main content

Enquesta de població activa

Habitatges familiars
Assalariats que hi habiten
Catalunya. 4t trimestre del 2018
    Valor
Cap assalariat 1.175,1
Un assalariat 1.022,8
Dos assalariats 708,9
Tres assalariats i més 134,8
Total 3.041,7
Unitats: Milers d'habitatges.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.