Skip to main content

25 — Fabricació de productes metàl·lics, excepte maquinària i equips

  Aquesta divisió comprèn:

  • La fabricació de productes metàl·lics com ara estructures metàl·liques i els seus components, contenidors i similars que, en general, presenten una funció estàtica, mentre que les divisions que van de la 26 fins a la 30 comprenen la fabricació de combinacions d'aquests productes metàl·lics (en ocasions amb altres materials) en unitats més complexes que funcionen mitjançant components mòbils, excepte les purament elèctriques, electròniques o òptiques.

  Aquesta divisió comprèn també:

  • La fabricació d'armes i municions.

  Aquesta divisió no comprèn:

  • Les activitats especialitzades en la reparació i el manteniment (vegeu 331).
  • La instal·lació especialitzada de maquinària i altres articles manufacturats en edificis (vegeu 3320).
  • La instal·lació especialitzada de productes metàl·lics en edificis, com ara calderes per a calefacció central (vegeu 4322).

  Short tag proposal

  Fabricació productes metàl·lics, exc. maquinària