Skip to main content

1110 — Extracció de petroli brut i de gas natural

    Descendants
    Code Description
    11100 Extracció de petroli brut i de gas natural

    Heading of aggregated item 5 grups destinació to which it belongs

    1 Béns intermedis energètics