Skip to main content

1310 — Extracció de minerals de ferro

  Descendants
  Code Description
  13100 Extracció de minerals de ferro
  Correspondence with CCAE-93 REV.1 (ca)
  Code Description
  1310 Extracció de minerals de ferro

  Heading of aggregated item 5 grups destinació to which it belongs

  2 Béns intermedis no energètics