Skip to main content

1320 — Extracció de minerals metàl·lics no fèrrics, llevat dels minerals d'urani i de tori

    Heading of aggregated item 5 grups destinació to which it belongs

    2 Béns intermedis no energètics