Skip to main content

1571 — Fabricació de productes per a l'alimentació d'animals de granja

    Heading of aggregated item 5 grups destinació to which it belongs

    2 Béns intermedis no energètics